1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em. 422.   Tel: (36) (1) 353-2751   E-mail: titkarsag@ete-net.hu
2019 | 02 | 22

AZ ETE 2016. ÉVI KITÜNTETETTJEI

 

AZ ETE 2017. ÉVI KITÜNTETETTJEI:

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakmai és egyesületi tevékenységükért a 2017. május 23-án tartott Küldöttközgyűlésén a következő személyeket részesítette díjazásban:

SEGNER JÁNOS ANDRÁS-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Csallóközi Zoltán, a Fővárosi Gázművek nyugalmazott vezérigazgató-helyettese, az Egyesület elnökhelyettese.

Csallóközi Zoltán évtizedek óta aktív tagja Egyesületünk vezetőségének. A Gáz Szakosztály szakmai irányításában és működésében tevékenysége kiemelt jelentőségű. Az Egyesület irányításával, illetve közreműködésével hosszú évtizedek óta rendezett Nemzetközi Gázkonferenciák szervezésében, szakmai programjuk kialakításában eredményesen képviselte Egyesületünket és érvényesítette a gázszakma követelményeinek teljesítését.

KERÉNYI A. ÖDÖN-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Wiegand Győző, az Egyesület elnökhelyettese

Wiegand Győző 1958 óta dolgozik az energiaiparban. Egyesületünknek 1966 óta tagja. 1986-ban az Egyesület főtitkárává választották, azóta vagy elnökhelyettesi vagy főtitkári tisztséget tölt be az ETE-ben. 1979-től 1991-ig az Állami Energiafelügyelet vezetője volt, ezt követően több éven keresztül a MOL, az MVM, illetve a MAVIR igazgatósági tagjaként tevékenykedett. A díj névadójának, Kerényi A. Ödönnek 1962 óta volt munkatársa.

SZIKLA GÉZA-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Gerda István, korábban a Nyíregyházi Távszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a Hőszolgáltatási Szakosztályunk, egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportunk elnöke, az ETE Elnökség tagja.

Gerda István évek óta végez aktív tevékenységet Egyesületünkben, 2013-ban a Hőszolgáltatási Szakosztály elnöke lett, majd 2014-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportunk is elnökének választotta. Irányításával a Hőszolgáltatási Szakosztály eredményes működését töretlenül sikerült folytatni, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportunk pedig irányításával sikeresen megújult. Kezdeményezésére és vezetésével készült el a Hőszolgáltatási Szakosztály elmúlt 25 éves tevékenységét ismertető kiadvány.

SZIKLA GÉZA-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Rácz Attila, aki 1988 óta tagja az ETE Hajdú-Bihar megyei csoportjának.

Rácz Attila tagsága kezdetétől aktívan részt vett a csoport munkájában. Szervezte a Debrecen számára igen hasznos termékbemutatókat, mely anyagilag is biztosította az önálló működést, és fedezetül szolgált a csoport számára igen hasznos bel-, és külföldi tanulmányutak részvételéhez. Számtalan előadás, prezentáció készítésével segítette az energetikai konferenciákon való részvételt. 2005-2009-ig, majd 2013-tól jelenleg is a csoport titkára.

SZABÓ IMRE-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Dr. Szilágyi Zsombor, a Gáz Szakosztály elnökségi tagja

Dr. Szilágyi Zsombor több évtizede végez kiemelkedő szakmai tevékenységet a gáziparban. A gázszakma nemzetközi fejlődésének egyik legtájékozottabb ismerője és elemzője. Publikációval, szakmai értékeléseivel eredményesen elősegíti a gáziparban tevékenykedő szakemberek tájékozódását, bemutatja a világ gáziparának fejlődését, a felmerülő problémák mibenlétét és megoldásuk lehetőségeit. 

SZABÓ IMRE-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Dr. Almár Iván és Dr. Illés Erzsébet, a Szenior Klub előadói

Dr. Almár Iván és felesége, Dr. Illés Erzsébet csillagászok, a Szenior Klub több évtizeden keresztül hűséges és magas színvonalú előadói. Fő témájuk az élet megjelenésének lehetőségei a kozmoszban. Ők a magyar résztvevői az e témakörben folyó világprogramnak. A Szenior Klub meghirdetett programjának fontos része, hogy az energetika szakterületén kívül más – részben természettudományos – ismeretekről is meghallgatnak színvonalas, érdekes előadásokat. Dr. Almár Iván és Dr. Illés Erzsébet ennek a sokakat érdeklő témakörnek programjairól, eredményeiről és problémáiról tart évek óta tájékoztatást és ad válaszokat a felmerülő kérdésekre.

SZABÓ IMRE-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Horváth J. Ferenc, az Elnökség tagja, a Magyar Energia Hivatal nyugalmazott elnöke

Horváth J. Ferenc több évtizeden keresztül meghatározó szerepet töltött be az energiaiparban. Az állami energiafelügyelet szakterületi vezetőjeként irányította az ország energiatervezését, majd az Ipari Minisztériumban volt e szakterületért felelős főosztályvezető. A Magyar Energia Hivatal megalakulásakor Dr. Szabó Imre elnök kérte fel helyettesének. 2003-ban kinevezték az Energia Hivatal elnökének, e fontos feladatot 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Mindig segítette és támogatta az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületet.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Laczus Péter, a Győri Hőszolgáltató Kft. osztályvezetője

Laczus Péter a társaság műszaki és fejlesztési feladatainak szervezését és irányítását látja el. Társszerzője a „Távhőellátás” című szakkönyvnek. 2009-től aktív tagja Egyesületünk Győri Csoportjának, az ETE és a MATÁSZSZ együttműködésének szervezője.

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Dienes István, a Szenior Klub tagja

Dienes István fő felelőse az előadások technikai feltételei megszervezésének és aktív résztvevője a Szenior Klub programjainak.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Péter Norbert, a BME Energetikai Szakkollégium korábbi években működő elnöke

Péter Norbert vezetésével a Szakkollégium eredményesen tevékenykedett.


 


Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakmai és egyesületi tevékenységükért a 2016. május 26-án tartott Küldöttközgyűlésén a következő személyeket részesítette díjazásban: 

 

Segner János András-díjban részesült:

Fülöp Lajos, a Gázszakosztály 2016-ban leköszönő Elnökségi tagja

Fülöp Lajos 1968 óta tevékenykedik a gáziparban. 1990 és 1992 között műszaki igazgatóként a Lampart Zománcipari Műveknél irányította a gázkonvektor gyártást. 1992-től a TIGÁZ a főmérnöke, majd műszaki vezérigazgató-helyettese lett. Rendszeresen publikál és szakmai egyetemi oktatásban is részt vesz. Szakmai tevékenységének kezdetétől tagja Egyesületünknek, hosszú időn keresztül a Gázszakosztály Elnökségében fejtette ki tevékenységét.

 

KERÉNYI A. ÖDÖN-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Dr. Iring Rezső, Szenior Klubunk aktív tagja

Dr. Iring Rezső a magyar energetika fejlesztésének és működtetésének több évtizeden keresztül egyik meghatározó személyisége volt. Döntő szerepe volt a Láng Gépgyár vezetőjeként a magyar turbinagyártás fejlesztésében, a gőzturbinák gyártásában és eredményes működésük biztosításában. Dr. Iring Rezső nyugdíjba vonulása óta aktív résztvevője a Szenior Energetikusok Klubja rendezvényeinek, hozzászólásaival, véleményével segítséget nyújt az energiaipar vezető szakembereinek. Dr. Iring Rezső ez évben tölti be 90. életévét.

 

SZIKLA GÉZA-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Orbán Tibor, a FŐTÁV Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke

Orbán Tibor a fő támogatója és elősegítője a MaTáSzSz és az ETE közötti szoros együttműködésnek. Vezetése alatt valósult meg az észak-pesti és az újpalotai távhőrendszer összekapcsolása. Tevékenysége meghatározó a budapesti távhőellátás fejlesztésében és működtetésében.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
Forrai György, az Egyesület Somogy Megyei Csoportja tagja

Forrai György mint gépész-tervező közel 20 éve tervezi a kaposvári távfűtési rendszer fejlesztését. Konferenciáinkon és vándorgyűléseinken rendszeresen beszámol a kaposvári távhőrendszer működéséről, az elért energiatakarékossági eredményekről.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Kádár Márton Gábor, a BME Energetikai Szakkollégium 2014 és 2015 években működő elnöke

Kádár Márton Gábor vezetésével a Szakkollégium eredményesen tevékenykedett, kiterjesztette nemzetközi tevékenységét. Sikereket ért el a középiskolásoknak szóló tanulmányi verseny szervezésében is.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Némethi Balázs, a Hőszolgáltatási Szakosztály tagja, a FŐTÁV Zrt. osztályvezető mérnöke

Némethi Balázsnak vezető szerepe volt a FŐTÁV hőközpont fejlesztési stratégiájának kidolgozásában. A Távfelügyeleti Diszpécserközpont vezetője. Aktív tagja a MaTáSzSz-nak, valamint az ETE Hőszolgáltatási Szakosztálynak, ahol 2013 óta vezetőségi tag.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Regős Lászlóné, a Békés Megyei Csoport szervező titkára. Regős Lászlóné 1992-től mint szervező titkár vesz részt a csoport munkájában. Feladata a szakmai előadások, konferenciák, rendezvények, tanulmány utak megszervezése, lebonyolítása. A Csoport által több éven át szervezett  Köröstherm Fűtéstechnikai Szeminárium szervezője és rendezője volt.
     
Mivel első alkalommal került sor a 2015. évi Küldöttközgyűlés által alapított Kerényi A. Ödön-díj átadására, Kerényi Andreának, Kerényi A. Ödön lányának, aki támogatólag közreműködött az édesapja nevét viselő díj alapításában, egy példány átadásra került a díj emlékplakettjéből.

English
Bejelentkezés

Partnereink