1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em. 422.   Tel: (36) (1) 353-2751   E-mail: titkarsag@ete-net.hu
2019 | 02 | 22

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) képzési felhívása 2016

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) a 2016/17. tanévben is elindítja energiagazdálkodási szakközgazdász/specialistaszakirányú továbbképzését a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán.

Az energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő célja elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált, komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált, villamosenergia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak. A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata, valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az energetikai vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen, szektorspecifikus adatelemzési, számviteli és kontrolling, illetve befektetés elemzési ismereteket tárgyalják. A képzés szaktárgyai a villamosenergia-, a földgáz- valamint a megújuló energia piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a liberalizációs modellek, az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer vagy a megújuló energia támogatási rendszerek megismerését. A program részét alkotja az energia ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére szolgáló szabályozási technikák áttekintése. A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket. A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak, közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek nyújt korszerű és a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését, a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza magával.


A 2016/17-es őszi félévben induló képzésről részletes információkat itt talál.

English
Bejelentkezés

Partnereink